2000

Yapılan yaptırımlar sonucu üretim kapasitesi 150.000 Adet/Yıl’a ulaştı.