Gizlilik Politikası

1. Şenocak online, kullanıcıların https://www.senocakonline.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

2. Şenocak online, işbu Gizlilik Politikası ve e-ticaret Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şenocak online, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

3. Şenocak online, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şenocak online’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, https://www.senocakonline.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şenocak online’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4. Şenocak online, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini kesinlikle saklamayacak, kredi kartı bilgilerini sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletecek, provizyon alınması için kullanacak ve provizyon sonrası sistemden silecektir.

Şenocak online, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman https://www.senocakonline.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Şenocak online’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, https://www.senocakonline.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.